Thursday, December 16, 2004

 

BLARICUMSE NOTARISAKTEN 1632-1735

NOTARISSEN VAN NAARDEN

AKTEN BETREFFENDE BLARICUM

DATUM NOT AKTE
NR NR
1673.10.22. 3666 A 74 LEGATEN. testament armen (zie verder:
3669/168 test.; 3677/120 test.; 3724/16 test.)

BAKKERIJEN, OPHEFFING
1699.08.22. 3717 A 34 ATTESTATIE

BOUWLAND, VERERVING
1678.03.06. 3688 A 27 SCHEIDING - BESSENKAMP
1678.03.06. 3688 A 27 " - KOEDIJK
1678.03.06. 3688 A 27 " - LAARDERWEG
1678.03.06. 3688 A 27 SCHEIDING - VRIJENHOVEN
1680.04.24. 3690 A 29 BEWIJS

BROOD, AFZET
1668.06.13. 3683 A 30 ATTESTATIE
A 29 (zie verder 44)

BROOD, IMPOST
1668.06.13. 3682 A 30 ATTESTATIE
A 29 (zie verder 44)

BROOD, PRIJSZETTING
1668.11.26. 3682 A 52 PROCURATIE

GELDLENINGEN, DORPSFINANCIE,
N (II B)
1673.07.23. 3685 A 68 OBLIGATIE

GOUD, BEZIT
1705.06.15. 3720 A 44 HUWELIJKSE VOORWAARDEN

GRUTMOLENS, BEZIT
1698.02.26. 3716 A 32 TESTAMENT (zie 3721/15 test.; 3722?26 test)

HOFSTEDEN
1678.03.06. 3688 A 27 "(HUIS TE) RUIJSDAEL"

HOFSTEDEN, BEWONING
1643.08.03. 3662 A 147 "CRAIJLO"

HOFSTEDEN, VERERVING
1680.04.24. 3690 A 29 BEWIJS

________________________

HOOILAND, BEZIT
1672.05.17. 3669 A 176 HUWELIJKSE VOORWAARDEN - WALES ERF

HUIZEN, AFBRANDEN VAN
1697.08.04. 3716 A 15 INSINUATIE (zie 16 insin)

HUIZEN, BEZIT
1662.08.09. 3664 A 11 TESTAMENT
3669 A 25 "DE PANNECAMER" (zie 3669/25 huw. v.w.;
3669/191 huw.v.w.; 3686/121 huw.v.w.; 3691/55
huw.v.w.; 3694/10 huw.v.w.; 3694/47 huw.v.w.
3703 A 3 HUWELIJKSE VOORWAARDEN (zie 3709/9 huw.v.w.;
3711/34 huw. v.w.; 23719/24 huw.v.w..

HUIZEN, VERERVING
1678.03.06. 3688 A 27 SCHEIDING

IMPOST BROOD, INNING
1668.06.13. 3682 A 30 ATTESTATIE
3682 A 29 (inning niet in Naarden, maar in Blaricum zelf)

IMPOST, VEEVOEDER
1679.03.12. 3707 A 14 ATTESTATIE (zie 15 en 17)

IMPOST ZEEP *, INNING (IV B)
1708.10.13. 3722 A 32 PROCURATIE *, zeep, zout, here en redemptiegeld
__________________________

INBOEDEL, BEZIT ( I b 2)
1686.04.16. 3711 A 34 HUWELIJKSE VOORWAARDEN (zie 3711/36 bewijs;
3720/44 huw.v.w.

KERKEN, LEGATEN
1665.07.10. 3677 A 120 TESTAMENT
3677 A 120 "DE MATERNALE KERK'

KERKEN, METSELWERK
1699.11.09. 3717 A 47 Over betaling van metselwerk

KORENMOLENS, BEZIT
1708.08.30. 3722 A 26 TESTAMENT

KRANKZINNIGHEID (III B)
1669.10.03 3683 A 116 ATTESTATIE

LAND, BEZIT
1662.08.09. 3664 A 11 TESTAMENT - ACHTER DE KERK
3684 A 6 " - "REIJERSCAMP"
3669 A 168 " - "DE KORTE STOCKBREE"
3669 A 168 " - "HET VIERKANT"
3669 A 25 " - "BOLLENKAMP"
3669 A 25 " - "LANSTENCAMP"
3702 A 6 TESTAMENT - "BOLLENKAMP"
3666 A 74 TESTAMENT (zie 3669/25 huw.v.w.; 3669/168 test.;
3669/169 huw.v.w;3669/191 huw.v.w;3684/6 huw.v¬.w.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN (II)
1682.11.11. 3691 A 55 HUWELIJKSE VOORWAARDEN
3691 A 55 Bevat verschillende benamingen en begrenzingen
(zie 3694/10 huw.v.w idem; 3700/6 1692 huw.v.w.
idem; 3703/7 1695 huw.v.w. idem; 3703/9 huw.v.w.
idem; 3699/9 huw.v.w. 3703/3 huw.v.w.; 3703/7 huw.
v.w. ; 3703/9 huw.v.w.) 3705/5 huw.v.w.; 3711/34
huw.v.w.
_____________________

LAND, BEZIT
1693.01.07. 3714 A 1 TESTAMENT
3714 A 1 "LIJSABETJES AKKER"
3716 A 58 Bevat verschillende benamingen
3718 A 59 Bevat verschillende benamingen
3719 A 24 "ISAACEN CAMP" en "KROMME ACKER"
(zie 3716/58 huw.v.w.; 3718/59 huw.v.w.; 3719/24
huw.v.w.)

LAND, BEZIT. (TOPONIEM)
HUWELIJKSE VOORWAARDEN
1672.05.17. 3669 A 176 BIERWEG (zie 3669/191 huw.v.w.; 3700/6 huw.v.w.;
3718/59 huw.v.w.)
1701.10.20. 3718 A 59 BLOEMLAND
1698.11.11. 3716 A 58 BOLLENKAMP (zie 3722/45 huw.v.w.)

TESTAMENT
1708.08.30. 3722 A 26 BOUWVENEN (zie 3722/45 huw.v.w.)

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
1692.05.03. 3700 A 6 BRAMBERG (BRANTBERG)
3718 A 59 (zie verder HUW.V.W.)
1697.05.03. 3705 A 5 BRANTBERG - "DE FLEP"
1692.05.03. 3700 A 6 FAXHULLE
1702.11.07. 3719 A 24 'T HOOGT
1694.02.11. 3702 A 6 HUIZER NENG (HUIZER ENG)
3703 A 7 HUW. V.W. (zie 3705/5 huw.v.w.; 3718/59 huw.v.w.)

_________________________________

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
1672.05.17. 3669 A 176 HUIZERWEG (zie 3669/191 huw.v.w.)
3714 A 1 TEST.; 3718/59 huw.v.w.; 3719/24 huw.v.w.)

TESTAMENT
1693.01.07. 3714 A 1 KLEIN ROBAES

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
1692.05.03. 3700 A 6 CORTE STOCKBREE
1698.11.11. 3716 A 58 LAARDERWEG
3718 A 59 HUW. V.W. (zie 3722/45 huw.v.w.)
1698.11.11. 3716 A 58 LANGE STOCKBREE
3722 A 45 HUW. V.W.
1672.05.17. 3669 A 176 OOMBERG (ACHTER)
3718 A 59 HUW. V.W.; 3719/24 huw.v.w.)
1685.11.15 3694 A 47 SPRENGELBERG

LAND, BEZIT (TOPONIEM)

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
1698.11.11. 3716 A 58 STEEGLAND
3722 A 45 HUW. V.W.
1692.05.03. 3700 A 6 STRAND (zie 3700/7 huw. v.w.)
3703 A 9 HUW. V.W.
1702.11.07. 3719 A 24 SWARTENBERG
1676.01.28. 3669 A 191 VEERCKENBERGH
1694.02.11. 3702 A 6 VERCKENSPAADJE
3716 A 58 HUW. V.W.; 3722/45 huw.v.w.
1697.05.03. 3705 A 5 WITZAND

LAND, FIDEI COMMIS.
1685.11.15. 3694 A 48 ACCOORD

LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN, BEZIT (II C)
1709.02.04. 3722 A 45 HUWELIJKSE VOORWAARDEN
___________________________

(BANNE) MAATLAND, VERKOOP
LAARDERMAAT
1663.04.27. 3664 A 70 PROCURATIE

MEELMOLENS
1675.08.24. 3687 A 82 ATTESTATIE
3694 A 47
3715 A 33

PREDIKANTEN, HUISVESTING

GESCHILLEN
1697.08.04. 3716 A 15 INSINUATIE
3716 A 16 INSINUATIE

SCHELDPARTIJEN
1698.04.04. 3716 A 36 ATTESTATIE

VEE, BEZIT
1695.02.03. 3703 A 3 HUW. V.W.
3705 A 5 HUW. V.W.; 3716/58 huw.v.w.; 3718/59 huw.v.w.
3722 A 45 HUW. V.W.

VEEVOEDER, IMPOST (II D)
1679.03.12 3707 A 14 ATTESTATIE (getuigenis) 3707/15; 3707/17

ZEEP * , IMPOST
1708.10.13. 3722 A 32 PROCURATIE
* resp. zout, here- en redemptiegeld

ZILVER, BEZIT
1682.11.11. 3691 A 55 HUW. V.W.
3711 A 36 HUW. V.W.
_______________________

1678.03.06. 3688 A 27 De erfgenamen van Roelof Fransen, vader van
Ebbetje Roelof, gep. bij Nelletje Jansz sijn overleden huysvrouw ter ene
en Evert Eversz ter andere. (verder) Lambert Pietersz ende
Ebbe Jansz Vos ... voogden over voornoemde Elbertje Roelofsz
(allen uit Blaricum)

1709.02.04. 3722 A 45 De E. Jan Rutgertsz. wedn. van Willempje
Volckertsz Bruidegom ter eene en Marritje Willems bejaarde dogter
Bruijt ter andere zijde (allen uit Blaricum)

1734.02.26. 3733 A 3 Frans Ebbe Vos, wedn. van Geertje Gerrits
stelt tot zijn enige erfgenaam Ysak Ebbe Vos, broeders soon van hem.
... Getuigen waren Jan Ebben en Hendrik Gerritsz van Dieren.
(allen uit Blaricum)

1734 3734 A 2 Armmeesters van Blaricum: Rutger Geun en Willem
Dirksz in qualt. als Armmmeeesters van Blaricum, gealimenteert
Eva Gijsberts enige nagelate dogter van Gijsbert Last en Jannitje
Gerrits, wijders Govert Willemsz de jonge uit 's Graveland, nog
Adriaan koster tot 's Graveland, item Hendrik Meyerde uit Loosdregt,
Cornelis Bos getrouwd met Aegje Govers en laatselijk Govert Willemsz
de jonge, te samen de eenige erfgenamen van de halve boedel van Cornelis
Albertsz, die in Suriname deser wereld is koome te overlijden.

1697.05.03. 3705 A 5 Lambert Harmensz toekomende bruidegom
geassisteert met Harmen Harmensz zijn vader ter ene en
Jannitje Lambert toecomende bruydt geassiteert met Lambert
Elbert Coppen haar vader. (allen uit Blaricum)

1708.08.30. 3722 A 26 Testament van Brand Pietersz Craje Camp (Blar)
1735.12.27. 3733 A 53 Cornelis Hendriksz regerend Buyrmeester van
Blaricum en Lambertje Stevens Swanke egtelieden wonende tot
Blaricum.(test. t.b.v. langslevende)
___________________________

1709.02.04. 3722 A 45 HUWELIJKSE VOORWAARDEN
Jan Rutgersz wedn. van Willempje Volkerts en
Marritje Willems bejaarde dogter uit Blaricum
bruid. (2e huw. van Jan Rutgersz)
Bezit bruidegom:
Een bouwveen
Een Camp bouwlandt genaamt Claas Ysacken Camp
Een Acker bouwland in Steeglandt
Nog een acker bouwland aan het Varkenspatie
Een Camp bouwland in Bollencamp
Een acker bouwland aan de Laarderweg
Een half dammet binnenlandt te velde
Item nog een acker bouwland aan de Heetweg gelegen
Twee paarden
Nog een winterveulen
Drie koeyen
Een veers
Een wagen, ploeg enz
(ondertekend met de handtek. van Jan Rutgers)
(Impost op begraven Blaricum:
1708.07.25 Willempje Volckens Pro Deo
1728.11.15 Jan Rutgers f 3.--.--
_____________________________________________

F.J.J. de Gooijer
gooijerfjj@hotmail.com
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl


__________________________________________________________

NOTBL643.735
09.07.2000 OVERGENOMEN UIT MAP VERPONDINGEN BLARICUMGratis website tellerThis page is powered by Blogger. Isn't yours?